Ginekologija

GINEKOLOG 

vrši pregled i dijagnostiku oboljenja ženskih polnih organa i disfunkcija putem:

  • ginekološkog pregleda, 
  • ultrazvučnog pregleda,
  • kolposkopije,
  • uzimanja briseva, citoloških analiza i
  • drugih dijagnostičkih procedura i lečenja.

Vrše se pregledi tokom trudnoće, CTG analiza kao i ekspertni ultrazvuk u trudnoći i fetalna ehokardiografija.

Radiotalasi u ginekologiji