Neurologija

NeurologNEUROLOG 

dijagnostikuje i leči bolesti nervnog sistema.

Pored specijalističkog pregleda, moguće je obaviti

Doppler glavnih krvnih sudova vrata, kojim se utvrđuju poremećaji cirkulacije,

EMNG pregledom se utvrđuje status mišića i nerava s ciljem postavljanja pravilne dijagnoze.