Urologija

UROLOG imagedijagnostikuje i leči oboljenja urinarnih organa

(bubreg, ureteri, mokraćna bešika i uretra) i 

genitalne organe muškarca (penis, testisi, epididimi, prostata).

Pored kliničkog pregleda vrši

ultrazvučne preglede organa urinarnog trakta i

cistoskopiju.