Color Doppler i Ultrazvučna dijagnostika

Dijagnostička metoda koja se bazira na principu refleksije zvučnih talasa koji su izvan opsega čujnosti ljudskog uha. Metoda je dokazano neškoljiva, nema jonizujućeg zračenja i štetnog dejstva na ljudski organizam u dijagnostićkim dozama te se može ponavljati više puta, u zavisnosti od potrebe. Brojni su razlozi za široku primenu u dijagnostici raznih patoloških promena u oganizmu. Procedura se sastoji iz toga da se odgovarajuća sonda (konveksna ili lnearna) prislanja na kožu pacijanta iznad organa koji treba da se pregleda. Da bi se otklonili mehurići vazduha u međuprostoru stavlja se gel i putem ultrazvučnog aparata dobija se vizuelni prikaz organa na ekranu. U poliklinici Kuća zdravlja možete obaviti sledeće preglede:

Ultrazvučni aparat Mindray DC-7

Ultrazvuk

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ultrazvučni aparat Mindray DC-7

Ultrazvuk u medicini   Slika anatomije krvnih sudova

                        Ultrazvučni i Color Doppler prikazi                                  Slika anatomije krvnih sudova

 

 

Ultrazvučni aparat Mindray DC 8

 

Color Doppler tehnikom se pomoću ultrazvuka može posmatrati protok krvi kroz krvne sudove i organe:

    • krvne sudove glave i vrata,

  • srca, pritisaka u srcu, unutar komora i pretkomora,  

  • protok krvi kroz aortu, abdominalni deo aorte,

  • bubrežne arterije,

  • arterije nogu i ruku

  • vene nogu i ruku

 

 

 

Ultrazvučni aparat Mindray DC-8

Lekari poliklinike Kuće Zdravlja:

  • dr Irena Sabo
  • dr Željko Rokvić
  • dr Saša Dželebdžić