Kućne posete

U mogućnosti smo da obezbedimo posetu tima lekara i medicinske sestre u kućnim uslovima radi obavljanja opšteg i specijalističkog pregleda.

Posedujemo prenosni ultrazvučni aparat koji omogućava obavljanje ultrazvučnih i Color doppler pregleda na terenu.

 

Uz klinički pregled lekara obavljamo sledeće dijagnostičke procedure: image

  • merenje pritiska, EKG monitoring
  • postavljanje 24 h Holter EKG-a
  • postavljanje 24 h automatskog praćenja krvnog pritiska
  • vađenje krvi za potrebne laboratorijske pretrage.

Takođe, u kućnim uslovima dajemo terapiju:

  • intravenoznu, intramuskularnu, subkutanu
  • vršimo previjanje rana, skidanje konaca i drugo.