Cenovnik

* Cenovnik oftalmoloških usluga možete pogledati na zasebnim stranicama: očni lekar cenovnik.

RB

VRSTA PREGLEDA

CENA

1

Kardiološki pregled

1,800.00

2

Internistički pregled

1,500.00

3

Kontrolni pregled

1000.00

4

Konsultativni pregled

700.00

5

Ultrazvuk srca (Ehokardiografija)

3,000.00

6

Test opterećenja (Ergometrija)

3,500.00

7

Holter 24 h EKG

4,000.00

8

EKG

300.00

9

Ultrazvuk srca i pregled

4,000.00

10

Pregled kardiologa sa nalazima

2,400.00

11

Ultrazvuk (USG) gornjeg abdomena

1,500.00

12

Ultrazvuk donjeg abdomena

1.500.00

13

USG gornjeg i donjeg Abdomena

2,800.00

14

USG dojke

2000.00

15

USG testisa

1,500.00

16

USG vrata

1,500.00

17

USG štitne žlezde

1,500.00

18

Color Doppler Extremiteta

4,000.00

19

Color Doppler Carotida

3,000.00

20

Specijalistički pregled

2,000.00

21

Specijalistički pregled sa ultrazvukom

3,500.00

22

Gastroskopija

6,000.00

23

Intramuskularna terapija

200.00

24

Intravenozna terapija

300.00

25

Infuzija

500.00

26

Previjanje

300.00

27

Urološki pregled

1,800.00

28

Urološki pregled sa Ultrazvukom

2,600.00

29

Urološka kontrola sa Ultrazvukom

1,800.00

30

Urološki rezultati

1,000.00

31

Urološki pregled sa menjanjem katetera

2,000.00

32

Kateter

150.00

33

Urinkesa

50.00

34

ORL pregled

2,000.00

35

ORL pregled + audiometrija

2,800.00

36

Pregled hirurga-ortopeda

1,800.00

37

Pregled hirurga-ortopeda sa blokadom

2,500.00

38

Proktološki pregled

2,000.00

39

Rectoscopija

4,000.00

40

Podvezivanje hemoroida sa gumi ligaturom

4,000.00

41

IRC fotokoagulacija

11,000.00

42

Excizija trombotiziranog nodusa

6,000.00

43

Incizija upalnih perianalnih procesa

6,000.00

44

Hiperbarična komora 400

6,500.00

45

Pregled endokrinologa sa ultrazvukom

3,000.00

46

Neurološki pregled + Color Doppler vrata

4,000.00

47

Podloga za helikobakter

600.00

48

Grupni pregledi Ž

8,500.00

49

Grupni pregledi M

5,800.00

50

Dermatološki pregled

2,000.00

51

Ekspertni ultrazvuk za trudnice

4,500,00

52

Ginekološki pregled

1,600.00

53

Ginekološki ultrazvuk

1,400.00

54

Kolposkopija

1,600.00

55

PAPA

800.00

56

VS

600.00

57

Konsultacija

500.00

58

Ultrazvuk NT

2.000.00

59

Ultrazvuk trudnoća II-III trimestar

1,800.00

60

Uzimanje analiza za mikrobiologiju

400.00

61

Albotilizacija i ostale lokalne terapije

900.00

62

Termokauterizacija I

2,600.00

63

Termokauterizacija II

3,600.00

64

Termokauterizacija III

4,600.00

65

Krioterapija

3,600.00

66

Radioterapija I

1,600.00

67

Radioterapija II

3,600.00

68

Radioterapija III

4,600.00

69

CTG monitoring ploda

700.00

70

Aplikacija IUD

2,500.00

71

Vađenje IUD

1,800.00

72

Incisija

3,000.00

73

Vađenje konaca

1,000.00

74

Folikulometrija

800.00

75

LOOP excision PVU sa PH nalazom

9,500.00

76

Biopsija sa PH nalazom

6,500.00

77

Polipablacija sa Ph nalazom

5,700.00

78

Specijalistički pregled

2,500.00

79

Laserska operacija vena

110,000.00

80

EMNG

4,000.00

81

Kućna poseta

3,500.00

82

Ultrazvuk u kućnoj poseti(gornji i donji abdomen)

5,500.00

83

Color Dopler ekstremiteta u kućnoj poseti

7,000.00