Pulmologija

PULMOLOG

image

se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti pluća.

Pored specijalističkog kliničkog pregleda,

analize laboratorijskih nalaza, RTG snimka, moguće je obaviti pregled 

spirometrom kojim se utvrđuje kapacitet disanja

i druge funkcionalne karakteristike pluća.