KZ

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Hematologija

Nefrologija

Imunologija-Alergologija

Radiologija

Pulmologija

Urologija

Ginekologija

Dermatovenerologija

Uho, grlo, nos

Ortopedija

Hirurgija

Neurologija

Hiperbarična TH, Nutricionista

Oftalmologija

Laboratorija

Cenovnik

KARDIOLOGIJA
Kardiološki pregled 3.000,00
Kontrolni pregled 1.500,00
EHO srca 4.500,00
Ergometrija 5.500,00
Ekg 700,00
Postavljanje 24h Holtera EKG-a 4.500,00
Postavljanje 24h Holtera pritiska 3.000,00
Stres ehokardiografija 15.000,00
Pregled kardiologa sa nalazima 4.000,00
GASTROENTEROLOGIJA
Gastroenterološki pregled 3.000,00
Gastroenterološki pregled sa ultrazvukom abdomena 4.500,00
Gastroskopija 7.700,00
Gastroskopija u analgosedaciji 18.500,00
Kolonoskopija 12.700,00
Kolonoskopija u analgosedaciji 25.000,00
Gastroskopija i Kolonoskopija u analgosedaciji 30.000,00
Podloga za Helikobakter 1.000,00
Patohistološka analiza 3.000,00
ENDOKRINOLOGIJA
Endokrinološki pregled 3.000,00
Endokrinološki pregled sa ultrazvukom 4.500,00
Pregled sa punkcijom  5.500,00
HEMATOLOGIJA
Pregled hematologa 3.000,00
NEFROLOGIJA
Pregled nefrologa 3.000,00
PULMOLOGIJA
Pregled pulmologa 3.000,00
Spirometrija 2.000,00
ALERGOLOGIJA-IMUNOLOGIJA
Pregled alergologa-imunologa 3.000,00
Pregled alergologa sa alergo testom 4.000,00
UROLOGIJA
Urološki pregled 3.000,00
Urološki pregled sa ultrazvukom 4.500,00
Kontrolni urološki pregled sa ultrazvukom 3.200,00
Promena katetera 1.000,00
Kateter, urin kesa 200,00
Uroflow 2.600,00
Uklanjanje kondiloma ( RT ) male regije 3.300,00
Uklanjanje kondiloma ( RT ) srednje regije 4.700,00
Uklanjanje kondiloma ( RT ) velike regije 6.700,00
Cistoskopija 12.000,00
Frenulotomija 10.000,00
Cirkumcizija 25.000,00
Hidrocela 49.300,00
Varicocela 55.000,00
Biopsija testisa 25.300,00
Biopsija prostate 30.000,00
Obostrana orhiektomija 55.000,00
Punkcija 6.700,00
Ekscizija 9.300,00
Dilatacija 4.800,00
Cista Epidimisa 33.300,00
Meatotomija 8.000,00
Trans rektalni ultrazvuk + USG urotrakta 6.700,00
Retrogradna cistoskopija 25.000,00
Plasiranje JJ stenta 25.000,00
Plasiranje perkutane nefrostome 50.000,00
Zamena perkutane nefrostome 20.000,00
NEUROLOGIJA
Pregled neurologa 3.000,00
Neurološki pregled i kolor dopler vrata 6.000,00
Pregled i davanje blokade 3.500,00
EMNG 5.000,00
Prostigminski test 6.000,00
Pregled za tuđu negu 6.400,00
Lekarsko uverenje o psihičkom stanju 26.000,00
GINEKOLOGIJA
Ginekološki pregled 2.300,00
Ginekološki ultrazvučni pregled 2.000,00
Kolposkopija 2.600,00
Papa 1000,00
Vaginalni sekret 700,00
Uzimanje mikrobioloških briseva 1.300,00
Akušerski  ultrazvuk  I trimestar 2.000,00
Akušerski ultrazvuk II-III trimester 2.300,00
Ultrazvučno merenje vratnog nabora (NT) 3.200,00
Folikulometrija 1.300,00
Ekspertni ultrazvuk 6.900,00
Akušerski dopler pregled 3.200,00
Ctg 1.300,00
Aplikacija IUD 3.200,00
Vađenje IUD 2.300,00
Albotilizacija I ostale lokalne terapije 1.300,00
Krioterapija 4.500,00
Termokauterizacija 7.000,00
Elektrokauterizacija 7.000,00
Folikulometrija 1.300,00
Radioterapija 7.000,00
DERMATOVENEROLOGIJA
Dermatološki pregled 3.000,00
Epilacija Prvi pregled besplatan
HIRURGIJA
Pregled hirurga 3.000,00
Hirurška intervencija I 8.600,00
Hirurška intervencija II 10.600,00
Hirurška intervencija III 12.600,00
Vađenje šavova 1.300,00
Lasersko uklanjanje vena 152.000,00
PROKTOLOGIJA
Pregled proktologa 3.000,00
Rektoskopija 5.200,00
Podvezivanje hemoroida  sa  gumi ligaturom 7.200,00
IRC fotokoagulacija 24.000,00
Excizija tromboziranog nodusa 9.500,00
Incizija upalnih perianalnih procesa 9.500,00
ORTOPEDIJA
Pregeld ortopeda 3.000,00
Ultrazvuk kukova kod beba 2.500,00
Ultrazvuk ramena 3.000,00
Ultrazvuk mekih tkiva i mišića 3.000,00
Pregled ortopeda sa punkcijom 3.500,00
Pregled ortopeda sa blokadom 3.500,00
Hirurška intervencija I 8.000,00
Hirurška intervencija II 10.000,00
Hirurška intervencija III 12.000,00
Intervencija lapisom 3.500,00
Previjanje 500,00-1.000,00
Skidanje konaca 1.300,00
Skidanje gipsa 1.500,00
Ablacija nokta 6.000,00
Lapis kontrola 2.500,00
PRP 20.000,00
UHO, GRLO, NOS
Pregled otorinolaringologa 3.000,00
Skrining sluha kod novorođenčeta 3.000,00
Ispiranje ušiju (bez pregleda) 1.500,00
Štrajfna sa lekom u uvu 500,00
Timpanometrija 1.000,00
Audiometrija 1.500,00
Otoneurološki testovi 1.000,00
Vestibulometrija 2.000,00
Ispitivanje vrtoglavice-komplet 6.000,00
Odstranjivanje stranog tela 3.000,00
Bioptron terapija 500,00
Inhalacija 500,00
Tamponada nosa 5.000,00
Uklanjanje bradavice radiotalasima od 5.000,00 do 10.000,00
Hirurška intervencija na licu I 11.000,00
Hirurška intervencija na licu II 15.000,00
Hirurško uklanjanje promena na telu I 8.500,00
Hirurško uklanjanje promena na telu II 11.000,00
Incizija peritonzilarnog apcesa (sutradan dilatacija uračunata u cenu) 15.000,00
Repozicija nosa 10.000,00
MEZOTERAPIJA od 3.000,00 do 6.000,00
MAGNETNA REZONANCA
Enterografija 25.000,00
MR abdomena sa kontrastom 18.000,00
MR abdomena sa MRCP 22.000,00
MR dojke sa kontrastom 19.000,00
MR endokranijuma bez kontrasta 16.000,00
MR endokranijuma sa angiografijom glave i vrata bez kontrasta 18.000,00
MR endokranijuma sa angiografijom glave i vrata sa kontrastom 22.000,00
MR endokranijuma sa kontrastom 18.000,00
MR endokranijuma sa naprednim neurološkim dijagnostičkim metodama (spektroskopija, DTI, ASL) 30.000,00
MR hipofize 18.000,00
MR kičmenog stuba 1 segment (cervikalni, torakalni, lumbalni) bez kontrasta 14.000,00
MR kičmenog stuba 1 segment (cervikalni, torakalni, lumbalni) sa kontrastom 18.000,00
MR kičmenog stuba 2 segmenta bez kontrasta 24.000,00
MR kičmenog stuba 2 segmenta sa kontrastom 28.000,00
MR kičmenog stuba 3 regije sa kontrastom 34.000,00
MR kičmenog stuba 3 segmenta bez kontrasta 30.000,00
MR male karlice bez kontrasta 16.000,00
MR male karlice sa kontrastom 18.000,00
MR abdomena i male karlice sa kontrastom 30.000,00
MR mekih tkiva vrata sa kontrastom 18.000,00
Multiparametrijski imidžing- difuzija, perfuzija, spektroskopija 30.000,00
Osteomuskularna regija bez kontrasta, pojedinačni segment (rame, skočni, ručni, stopalo, koleno...) 18.000,00
Osteomuskularna regija sa kontrastom, pojedinačni segment (rame, skočni, ručni, stopalo, koleno...) 20.000,00
MR 2 osteomuskularne regije bez kontrasta 30.000,00
MR ciljana spektroskopija promene 18.000,00
MR celog tela 50.000,00
MULTISLAJSNI SKENER (MSCT)
1 segmenta bez kontrasta 10.500,00
2 segmenta bez kontrasta - 20% popust 16.800,00
3 segmenta bez kontrasta - 25% popust 23.600,00
4 segmenta bez kontrasta - 30% popust 29.400,00
1 segmenta sa kontrastom 12.700,00
2 segmenta sa kontrastom - 20% popust 20.300,00
3 segmenta sa kontrastom - 25% popust 28.600,00
4 segmenta sa kontrastom - 30% popust 35.600,00
Urografija 18.000,00
Angiografija glave 13.000,00
Angiografija vrata 13.000,00
Angiografija glave i vrata 19.000,00
Angiografija grudnog koša 13.000,00
Pulmoangiografija 13.000,00
Angiografija abdomena 13.000,00
Angiografija male karlice 13.000,00
Angiografija donjih ekstremiteta 13.000,00
Angiografija sa flebografijom 24.000,00
Angiografija  2 segmenta - 20% popust 20.800,00
Angiografija  3 segmenta - 25% popust 29.200,00
Angiografija  4 segmenta - 30% popust 36.400,00
Angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta 20.000,00
Aortografija (torakalna + abdominalna aorta) 18.000,00
Aortografija: torakalne aorte ILI abdominalne aorte 13.000,00
Pulmoangiografija + CT grudnog koša 18.000,00
Angiografija endokranijuma + CT endokranijuma 18.000,00
Angiografija abdomena i male karlice + CT abdomena i male karlice 20.000,00
DIGITALNA MAMOGRAFIJA
Mamografsko snimanje 6.000,00
RENDGEN SNIMANJE (RTG)
RTG 1 regije 2.200,00
RTG 2 regije -25% popust 3.300,00
RTG 3 regije -25% popust 5.000,00
Urografija 7.000,00
ULTRAZVUK I DOPLER PREGLEDI
Ultrazvuk gornjeg abdomena 2.600,00
Ultrazvuk donjeg abdomena 2.600,00
Ultrazvuk gornjeg i donjeg abdomena 3.800,00
Pregled dojke sa ultrazvukom 3.000,00
Ultrazvuk testisa 2.600,00
Ultrazvuk vrata 2.600,00
Ultrazvuk štitaste žlezde 2.600,00
Ultrazvuk kolena 2.600,00
Ultrazvuk ramena 2.600,00
Ultrazvuk mekih tkiva 2.600,00
Kolor dopler (CDS) ekstremiteta (vene ili arterije) 5.000,00
Kolor dopler (CDS) ekstremiteta (vene i arterije) 9.000,00
Kolor dopler (CDS) karotida 4.500,00
Biopsija dojke 24.000,00
   
Intramuskularna terapija 300,00
Intravenska terapija 500,00
Infuzija 1.000,00
Previjanje 500,00-1.000,00
Teren (sestra) 1.000,00
   
Hiperbarična komora 6.500,00
   
Sistematski pregled za pojedinca 8.000,00

Kontakt

ADRESA

Senćanski put 3.
24000 Subotica

TELEFON

024/55-75-75

E-MAIL

info@kucazdravlja.rs

RADNO VREME

Po-Pe: 07-20h
Subota: 08-13h