KZ

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Hematologija

Nefrologija

Imunologija-Alergologija

Radiologija

Pulmologija

Urologija

Ginekologija

Dermatovenerologija

Uho, grlo, nos

Ortopedija

Hirurgija

Neurologija

Hiperbarična TH, Nutricionista

Oftalmologija

Laboratorija

Cenovnik

KARDIOLOGIJA
Pregled kardiologa 3.600,00
Pregled kardiologa II 4.500,00
Pregled kardiologa III 5.500,00
Kontrolni pregled 2.500,00
EHO srca 4.500,00
EHO srca II 5.500,00
EHO srca III 6.500,00
Ergometrija 5.500,00
Ergometrija II (dečiji kardiolog) 7.500,00
EKG 1000,00
Postavljanje 24h Holtera EKG-a 5.000,00
Postavljanje 24h Holtera pritiska 4.000,00
Stres ehokardiografija 17.000,00
GASTROENTEROLOGIJA
Gastroenterološki pregled 3.600,00
Gastroenterološki pregled sa ultrazvukom abdomena 5.000,00
Gastroskopija 7.700,00
Gastroskopija u analgosedaciji 22.000,00
Kolonoskopija 12.700,00
Kolonoskopija u analgosedaciji 27.000,00
Gastroskopija i Kolonoskopija u analgosedaciji 35.000,00
Podloga za Helikobakter 1.000,00
Patohistološka analiza 3.000,00
ENDOKRINOLOGIJA
Endokrinološki pregled 3.600,00
Endokrinološki pregled sa ultrazvukom 5.000,00
Pregled sa punkcijom  6.400,00
HEMATOLOGIJA
Pregled hematologa 3.600,00
NEFROLOGIJA
Pregled nefrologa 3.600,00
PULMOLOGIJA
Pregled pulmologa 3.600,00
Spirometrija 2.400,00
Spirometrija sa bronhodilatacijom 2.900,00
ALERGOLOGIJA-IMUNOLOGIJA
Pregled alergologa-imunologa 3.600,00
Pregled alergologa sa alergo testom 5.000,00
UROLOGIJA
Urološki pregled 3.600,00
Urološki pregled sa ultrazvukom 5.000,00
Kontrolni urološki pregled sa ultrazvukom 3.200,00
Promena katetera 1.000,00
Kateter, urin kesa 200,00
Uroflow 2.600,00
Uklanjanje kondiloma ( RT ) male regije 3.300,00
Uklanjanje kondiloma ( RT ) srednje regije 4.700,00
Uklanjanje kondiloma ( RT ) velike regije 6.700,00
Cistoskopija 15.000,00
Frenulotomija 10.000,00
Cirkumcizija 30.000,00
Hidrocela 55.000,00
Varicocela 55.000,00
Biopsija testisa 48.300,00
Biopsija prostate 34.000,00
Obostrana orhiektomija 55.000,00
Punkcija 6.700,00
Ekscizija 9.300,00
Dilatacija 4.800,00
Cista Epidimisa 45.000,00
Polipektomija 12.000,00
Meatotomija 10.000,00
Trans rektalni ultrazvuk + USG urotrakta 6.700,00
Retrogradna cistoskopija 30.000,00
Plasiranje JJ stenta 35.000,00
Plasiranje perkutane nefrostome 60.000,00
Zamena perkutane nefrostome 20.000,00
NEUROLOGIJA
Pregled neurologa 4.500,00
Neurološki skrining pregled 3.600,00
CDS karotida 4.500,00
Davanje blokade 700,00
EMNG 5.000,00
Prostigminski test 6.000,00
Pregled za tuđu negu 6.400,00
Spec. pregled psihijatra 20 min. – 60 min. 3.400,00-6.200,00
Lekarsko uverenje o psihičkom stanju 26.000,00
GINEKOLOGIJA
Ginekološki pregled 2.300,00
Ginekološki ultrazvučni pregled 2.000,00
Kolposkopija 2.600,00
Papa 1000,00
Vaginalni sekret 700,00
Uzimanje mikrobioloških briseva 1.300,00
Akušerski  ultrazvuk  I trimestar 2.000,00
Akušerski ultrazvuk II-III trimester 2.300,00
Ultrazvučno merenje vratnog nabora (NT) 3.200,00
Folikulometrija 1.300,00
Akušerski dopler pregled 3.200,00
HSG USG 4.500,00
Biopsija 3.500,00
Biopsija grlića materice ili drugih promena 9.000,00
Polipektomija 12.000,00
CTG 1.300,00
Aplikacija IUD 6.000,00
Vađenje IUD 3.500,00
Albotilizacija I ostale lokalne terapije 1.300,00
Krioterapija 4.500,00
Termokauterizacija 7.000,00
Elektrokauterizacija 7.000,00
Folikulometrija 1.300,00
Radioterapija 7.000,00
DERMATOVENEROLOGIJA
Dermatološki pregled 3.600,00
RT (radiotalasno uklanjanje promena na koži) 4.000,00-10.000,00
Epilacija (Prvi pregled besplatan) 4.000,00-31.000,00
HIRURGIJA
Pregled hirurga 3.600,00
Hirurška intervencija I 8.600,00
Hirurška intervencija II 10.600,00
Hirurška intervencija III 12.600,00
Vađenje šavova 1.300,00
Lasersko uklanjanje vena 152.000,00
PROKTOLOGIJA
Pregled proktologa 3.600,00
Rektoskopija 5.200,00
Podvezivanje hemoroida  sa  gumi ligaturom 7.200,00
IRC fotokoagulacija 24.000,00
Excizija tromboziranog nodusa 9.500,00
Incizija upalnih perianalnih procesa 9.500,00
ORTOPEDIJA
Pregeld ortopeda 3.600,00
Ultrazvuk kukova kod beba 3.000,00
Ultrazvuk ramena 3.000,00
Ultrazvuk mekih tkiva i mišića 3.000,00
Pregled ortopeda sa punkcijom 4.300,00
Pregled ortopeda sa blokadom 4.300,00
Hirurška intervencija I 8.000,00
Hirurška intervencija II 10.000,00
Hirurška intervencija III 12.000,00
Intervencija lapisom 3.500,00
Previjanje 700,00-1.200,00
Skidanje konaca 1.300,00
Skidanje gipsa 1.500,00
Postavljanje gipsa 2.200,00-4.000,00
Ablacija nokta 6.000,00
Lapis kontrola 2.500,00
PRP 20.000,00
UHO, GRLO, NOS
Pregled otorinolaringologa 3.600,00
Skrining sluha kod novorođenčeta 4.000,00
Ispiranje ušiju (bez pregleda) 2.500,00
Ispiranje ušiju (uz pregled) 500,00
Štrajfna sa lekom u uvu 500,00
Timpanometrija 1.000,00
Audiometrija 1.500,00
Čitanje RTG snimka 500,00
Otoneurološki testovi 1.000,00
Vestibulometrija 2.000,00
Ispitivanje vrtoglavice-komplet 8.000,00
Odstranjivanje stranog tela 3.000,00
Bioptron terapija 500,00
Inhalacija 500,00
Tamponada nosa 5.000,00
Uklanjanje bradavice radiotalasima od 5.000,00 do 10.000,00
Hirurška intervencija na licu I 11.000,00
Hirurška intervencija na licu II 15.000,00
Hirurško uklanjanje promena na telu 11.000,00
Hirurško uklanjanje tumora na licu 20.000,00
Incizija peritonzilarnog apcesa (sutradan dilatacija uračunata u cenu) 15.000,00
Repozicija nosa 10.000,00
Prednja tamponada nosa 6.000,00
MEZOTERAPIJA 5.000,00-10.000,00
MAGNETNA REZONANCA
Enterografija 25.000,00
MR abdomena sa kontrastom 18.000,00
MR abdomena sa MRCP 22.000,00
MR dojke sa kontrastom 19.000,00
MR endokranijuma bez kontrasta 17.000,00
MR endokranijuma sa kontrastom 19.000,00
MR endokranijuma sa angiografijom glave i vrata bez kontrasta 20.000,00
MR endokranijuma sa angiografijom glave i vrata sa kontrastom 24.000,00
MR endokranijuma sa naprednim neurološkim dijagnostičkim metodama (spektroskopija, DTI, ASL) 30.000,00
MR hipofize 19.000,00
MR kičmenog stuba 1 segment (cervikalni, torakalni, lumbalni) bez kontrasta 16.000,00
MR kičmenog stuba 1 segment (cervikalni, torakalni, lumbalni) sa kontrastom 20.000,00
MR kičmenog stuba 2 segmenta bez kontrasta 26.000,00
MR kičmenog stuba 2 segmenta sa kontrastom 30.000,00
MR kičmenog stuba 3 segmenta bez kontrasta 32.000,00
MR kičmenog stuba 3 regije sa kontrastom 36.000,00
MR male karlice bez kontrasta 16.000,00
MR male karlice sa kontrastom 18.000,00
MR abdomena i male karlice sa kontrastom 30.000,00
MR mekih tkiva vrata sa kontrastom 18.000,00
Multiparametrijski imidžing- difuzija, perfuzija, spektroskopija 30.000,00
Osteomuskularna regija bez kontrasta, pojedinačni segment (rame, skočni, ručni, stopalo, koleno...) 18.000,00
Osteomuskularna regija sa kontrastom, pojedinačni segment (rame, skočni, ručni, stopalo, koleno...) 20.000,00
MR 2 osteomuskularne regije bez kontrasta 30.000,00
MR ciljana spektroskopija promene 18.000,00
MULTISLAJSNI SKENER (MSCT)
1 segmenta bez kontrasta 11.500,00
2 segmenta bez kontrasta - 20% popust 18.500,00
3 segmenta bez kontrasta - 25% popust 26.000,00
4 segmenta bez kontrasta - 30% popust 33.000,00
1 segmenta sa kontrastom 13.500,00
2 segmenta sa kontrastom - 20% popust 21.500,00
3 segmenta sa kontrastom - 25% popust 30.000,00
4 segmenta sa kontrastom - 30% popust 37.000,00
Urografija 19.000,00
Angiografija glave 14.000,00
Angiografija vrata 14.000,00
Angiografija glave i vrata 19.000,00
Angiografija grudnog koša 14.000,00
Pulmoangiografija 14.000,00
Angiografija abdomena 14.000,00
Angiografija male karlice 14.000,00
Angiografija donjih ekstremiteta 16.000,00
Angiografija sa flebografijom 24.000,00
Angiografija  2 segmenta - 20% popust 22.500,00
Angiografija  3 segmenta - 25% popust 31.500,00
Angiografija  4 segmenta - 30% popust 39.000,00
Angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta 25.000,00
Aortografija (torakalna + abdominalna aorta) 19.000,00
Aortografija: torakalne aorte ILI abdominalne aorte 14.000,00
Pulmoangiografija + CT grudnog koša 19.000,00
Angiografija endokranijuma + CT endokranijuma 19.000,00
Angiografija abdomena i male karlice + CT abdomena i male karlice 20.000,00
CT kolonografija 19.000,00
DIGITALNA MAMOGRAFIJA
Mamografsko snimanje 6.000,00
RENDGEN SNIMANJE (RTG)
RTG 1 regije 2.500,00
RTG 2 regije -25% popust 3.500,00
RTG 3 regije -25% popust 5.000,00
Urografija 7.000,00
ULTRAZVUK I DOPLER PREGLEDI
Ultrazvuk gornjeg abdomena 3.000,00
Ultrazvuk donjeg abdomena 3.000,00
Ultrazvuk gornjeg i donjeg abdomena 4.400,00
Pregled dojke sa ultrazvukom 3.500,00
Ultrazvuk testisa 3.000,00
Ultrazvuk vrata 3.000,00
Ultrazvuk štitaste žlezde 3.000,00
Ultrazvuk kolena 3.000,00
Ultrazvuk ramena 3.000,00
Ultrazvuk mekih tkiva 3.000,00
Kolor dopler (CDS) ekstremiteta (vene ili arterije) 5.000,00
Kolor dopler (CDS) ekstremiteta (vene i arterije) 9.000,00
Kolor dopler (CDS) karotida 4.500,00
Biopsija dojke 24.000,00
   
Intramuskularna terapija 500,00
Intravenska terapija 700,00
Infuzija 1.200,00
Previjanje 500,00-1.000,00
Teren (sestra) 1.000,00
   
Hiperbarična komora 6.500,00
   
Sistematski pregled za pojedinca 9.000,00

Kontakt

ADRESA

Senćanski put 3.
24000 Subotica

TELEFON

024/55-75-75

E-MAIL

info@kucazdravlja.rs

RADNO VREME

Po-Pe: 07-20h
Subota: 08-13h